10 Rregulla për një higjene të mirë orale

Klinika Dentare Lako ju uron Gëzuar Festat!
17 Dhjetor, 2015
Perse duhet te perdorim fillin interdental
18 Dhjetor, 2015

10 Rregulla për një higjene të mirë orale

Pergatiti: Dr.Enkelejd Lako

 

  1. Furcezo dhembet per te pakten dy minuta pas cdo vakti. Kjo eshte koha minimale e nevojshme per te eleminuar teresisht pllaken bakteriale nga dhembet dhe gingivat. Mund te perdoret nje mates kohor qe ne fillim te furcezimit ne menyre qe te respektohet me perpikmeri koha e nevojshme.
  2. Nderro furcen shpesh. Ne momentin kur fijet e furces se dhembeve kane humbur kompaktesine perdorimi i saj nuk eshte efikas. Furca duhet nderruar cdo dy muaj por mund te zgjase dhe pak me teper ne varesi te cilesise se saj.
  3. Kaloje furcen ne dhembet anteriore dhe posteriore ne te njejten menyre. Zakonisht ne larjen e perditshme avantazhohen dhembet anteriore. Nese instalohet ky zakon i keq, dhembet posteriore dhe gingivat e tyre do te fillojne te vuajne.
  4. Perdor nje paste dhembesh me permbajtje fluori. Fluori ne perberje te pastes ushtron nje veprim mbrojtes, antiseptik dhe rimineralizues mbi smaltin e dhembeve.
  5. Perdor furce dhembesh me fije artificiale. Keto lloj furcash kane fije te rrubullakosura dhe nuk lejojne grumbullimin e mbeturinave ne brendesi te tyre sic ndodh tek furcat me fije natyrale ,te cilat nuk sigurojne nje pastrim perfekt dhe ne thellesi.
  6. Perdor furce dhembesh me fije te nje fortesie mesatare.Nese dentisti juaj nuk ju a keshillon te kunderten per motive te vecanta,keto lloj furcash sigurojne nje pastrim efikas pa demtuar smaltin e dhembeve dhe gingivat nga mbifurcezimi.
  7. Furcezo dhembet ne kend 45 grade. Nese furca vendoset ne kete kend duke respektuar aksin e dhembit dhe levizet ne menyre vertikale me pak rrotullim nga gingiva ne drejtim te dhembit ,realizohet nje pastrim perfekt duke eliminuar edhe pllaken bakteriale te koletit gingivar.
  8. Furcezo gjithe rradhen e dhembeve. Duke lare dhembet zakonisht me doren e djathte,mund te harrohen disa zona si ajo djathtas siper. Kalo furcen ne te gjitha siperfaqet okluzale duke filluar nga dhembet posteriore tek ata anteriore dhe ne drejtimin e kundert. Me pas vazhdohet me levizjet laterale per te pastruar hapesirat interdentare pa harruar dhe furcezimin e siperfaqeve te brendshme.
  9. Pastro gjuhen. Pasi keni mbaruar furcezimin e dhembeve duhet pastruar edhe gjuha me mjetet e duhura sic jane furcezat e vecanta per pastrimin e pjeses se siperme te gjuhes ose furcat e zakonshme me pjesen pastruese te gjuhes ne anen e kundert me fijet e furces. Kjo ben qe te eliminohen mikrorganizmat e shumte qe lokalizohen ne pjesen dorsale te gjuhes dhe jane pergjegjes per kariesin, paradontopatite dhe sidomos problemeve te peshtymes (alitosis)
  10. Perdor fijen dentare. Perdorimi i perditshem i fijes dentare ndihmon ne eleminimin e pllakes bakteriale nga siperfaqet aproksimale ku fijet e furces hyjne me veshtiresi. Ne kete menyre parandalohet kariesi i ketyre siperfaqeve dhe inflamacionet e gingives interdentare ( papaliti).Filli dentar duhet vendosur ndermjet dy dhembeve fqinje duke e shtyre derisa te preke gingiven.Me pas terhiqet jashte ne kontakt te vazhdueshem me siperfaqen e dhembit dhe vazhdojme me hapesirat e tjera interdentare pa harruar qe pjesa e fillit te perdorur per cdo hapesire duhet te jete e paster.

 

 

Nese keto rregulla te higjenes orale respektohen me perpikmeri, nuk eshte e nevojshme te perdoren cdo dite solucionet shpelarese te gojes pervecse ne raste te vecanta kur rekomandohen edhe nga mjeku stomatolog…