Klinika Dentare Lako e çertikuar për të përdorur sistemin e drejtimit të dhëmbëve me drejtuesit transparent

Fituesit e konkursit “Smile & Take a Selfie”
5 Qershor, 2016

Klinika Dentare Lako e çertikuar për të përdorur sistemin e drejtimit të dhëmbëve me drejtuesit transparent

Klinika Dentare Lako e çertikuar për të përdorur sistemin e drejtimit të dhëmbëve me drejtuesit transparent.

Të parët dhe të vetmit të certifikuar në Shqipëri nga kompania Air Nivol.